• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

Keyword

Reverse Logistics


2019.07.01.OR.05

Published: 30.06.2019

Using Machine Learning Algorithms For Forecasting Rate of Return Product In Reverse Logistics Process
Tersine Lojistik Sürecinde İade Oranlarının Tahmini İçin Makine Öğrenme Algoritmalarının Kullanılması

by Ayşe Nur Adıgüzel Tüylü, Ergün Eroğlu


2018.06.02.STAT.01

Published: 01.10.2018

Evaluation of Business Manager's Reverse Logistics Perspectives: Sample of Malatya Organized Industrial
İşletme Yöneticilerinin Tersine Lojistiğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Malatya Organize Sanayi Örneği

by Mevlüt Türk, Kadir Keke, Mustafa Deste


Contact Us

School of Transportation and Logistics, Istanbul University
Avcilar Campus 34320 Avcilar/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 473 70 00 - 19263

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.