• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

JEL Code

M31

Marketing


2018.06.02.STAT.02

Published: 30.12.2018

Why Do Consumers Behave Differently in Personal Information Disclosure and Self-Disclosure? The Role of Personality Traits and Privacy Concern
Tüketiciler Kişisel Bilgilerini İşletmelerle ve Kişilerle Paylaşırken Niçin Farklı Davranırlar? Kişilik Özellikleri ve Gizlilik Endişesinin Rolü

by Erdem Özkan


2015.03.01.OR.01

Published: 30.06.2015

A Genetic Algorithm Metaheuristic For The Weapon-Target Based Media Allocation Problem
Silah-Hedef Temelli Medya Planlama Problemi İçin Genetik Algoritma Metasezgiseli

by Timur Keskintürk, Eyüp Çetin


2015.03.01.MIS.01

Published: 30.06.2015

Text Mining as a Supporting Process for VoC Clarification
Müşteri Sesinin Ayrıştırılmasını Destekleyen Bir Süreç Olarak Metin Madenciliği

by Aysun Kapucugil İkiz, Güzin Özdağoğlu


Contact Us

School of Transportation and Logistics, Istanbul University
Avcilar Campus 34320 Avcilar/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 473 70 00 - 19263

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.